Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Voortaan vindt u op plaagsoorten.nl ook links naar relevante artikelen, publicaties en informatie uit ons omringende landen.

Foto: Nico de Bruijn, HDSR

Waterschappen zijn druk in de weer met verschillende onderzoeken om de problematiek van de uitheemse rivierkreeften aan te pakken. Biedt de kreeften-krabbensleuf een oplossing?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de mogelijkheden uit te breiden om te jagen op de uitheemse Amerikaanse rivierkreeft. Nu mogen in het hele land maximaal 10 beroepsvissers deze exoot vangen.

Wat te doen als grote waternavel vrolijk de grens overdrijft? In de grenswateren met Nedersachsen gaan Duitse en Nederlandse waterbeheerders samen aan de slag.

Een nieuw werkprotocol reuzenbereklauw van de vakgroep Flora en Fauna van Wetterskip Fryslân als leidraad voor veldmedewerkers.

Foto: kennisnetwerk invasieve exoten

Naast de Japanse duizendknoop komen in Nederland ook de uitheemse Sachalinse en bastaardduizendknoop voor. Deze soorten gedragen zich invasief en zijn moeilijk te bestrijden. Stichting Floron waarschuwt op Nature Today voor de opmars van twee nieuwe soorten in deze rij: de Afghaanse en Finse Duizendknoop.