Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Waterinnovatieprijs 2021

De detectie van muskus- en beverrat eDNA met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat, de autosampler, was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie Waterschap van de toekomst.

Foto: Robbert Wirtz MRB

De eDNA monitoring naar muskus- en beverratten heeft flink in de belangstelling gestaan. Op 11 november is de innovatie breed voor het voetlicht gebracht in het NOS Journaal en op Omrop Fryslân.

Foto: WS de Dommel - proef x power kruisvelden lage mierde

Op 1 januari 2022 gaat een nationaal ‘handelsverbod’ in voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Het verbod heeft ook effect op het, voor handelsdoeleinden, transporteren van grond met resten van de plant.

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten bundelt kennis en praktijkervaringen over het omgaan met invasieve exoten. De werkgroep plaagsoorten draagt een steentje bij.

Passanten op de film

Uit automatische cameramonitoring van vispassages in het beheergebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijkt dat niet alleen vissen profiteren van de door het waterschap aangelegde verbindingen, maar dat ook de Amerikaanse rivierkreeft veelvuldig als passant wordt vastgelegd op de gevoelige plaat.

Website cabi.org/isc

CABI produceert een gratis toegankelijke, en regelmatig bijgewerkte encyclopedie op het gebied van invasieve soorten wereldwijd: www.cabi.org/isc.