Welkom bij Plaagsoorten

Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. Op deze website vindt u artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers.

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief uit. Tot 2020 ontving u deze als pdf in de mail. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Voortaan vindt u op plaagsoorten.nl ook links naar relevante artikelen, publicaties en informatie uit ons omringende landen.

Foto: Nico de Bruijn, HDSR

Waterschappen zijn druk in de weer met verschillende onderzoeken om de problematiek van de uitheemse rivierkreeften aan te pakken. Biedt de kreeften-krabbensleuf een oplossing?