Welkom bij Plaagsoorten

Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. Op deze website vindt u artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers.

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief uit. Tot 2020 ontving u deze als pdf in de mail. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Grote waternavel - foto Noorderzijlvest

Binnen Nederland worden veel natuurvriendelijke oevers (NVO’s) aangelegd om de ecologische waterkwaliteit van beken, sloten en kanalen te verbeteren. Deze verbeteringen worden vaak gestuurd door KRW-doelstellingen.Faciliteert de aanleg van een NVO, met flauwere en bredere oever grote waternavel of niet?

Waterwaaier - foto Maarten Zonderwijk

Het Oranjekanaal in Drenthe geniet al jaren landelijke bekendheid omdat daar allerlei exotische invasieve waterplanten te vinden zijn. Nu valt dat in de praktijk qua soorten wel mee, maar het is een feit dat twee lastposten zich daar elk jaar weer explosief ontwikkelen: ongelijkbladig vederkruid en waterwaaier.