Welkom bij Plaagsoorten

Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. Op deze website vindt u artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers.

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief uit. Tot 2020 ontving u deze als pdf in de mail. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Foto: Nico de Bruijn, HDSR

Waterschappen zijn druk in de weer met verschillende onderzoeken om de problematiek van de uitheemse rivierkreeften aan te pakken. Biedt de kreeften-krabbensleuf een oplossing?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de mogelijkheden uit te breiden om te jagen op de uitheemse Amerikaanse rivierkreeft. Nu mogen in het hele land maximaal 10 beroepsvissers deze exoot vangen.