Plaagsoorten - Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA

Invasieve exoten | NVWA

Vertrekpunt voor informatie over invasieve exoten in Nederland is de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. De website biedt overzichtelijke informatie over invasieve exoten met een focus op de regelgeving, handhaving en beheersmaatregelen in Nederland. De site bevat ook rapporten en richtlijnen met betrekking tot de aanpak van invasieve soorten.

Europese Commissie - Invasive Alien Species (IAS)

Europese Commissie - Invasive alien species

Portal — Invasive Alien Species (europa.eu)

De Europese Commissie biedt informatie over Invasive Alien Species (IAS), specifiek over wetgeving, bestrijdingsmaatregelen en het beheer van invasieve soorten in Europese landen, inclusief Nederland.

Het Kenniscentrum Invasieve Exoten - WUR

Invasieve exoten - Invasieve exoten (invasieve-exoten.info)

Het Kenniscentrum Invasieve Exoten is een kennisplatform dat praktische kennis over de beste en de meest kosteneffectieve aanpak van invasieve exoten verzorgt. Ook biedt de website juridische informatie zoals jurisprudentie en informatie uit plaatselijke verordeningen. De website biedt toegang tot rapporten, onderzoeksresultaten en actuele informatie over de status van invasieve soorten in verschillende ecosystemen.

Dossier Exoten - WUR

Exoten in Nederland - WUR

Wageningen Environmental Research biedt in het dossier: Exoten in Nederland informatie over invasieve exoten, met nieuws en publicaties over verspreiding, ecologische effecten en beheersmaatregelen in Nederland.

Het Nederlandse Expertise Centrum Exoten - NEC-E

Nederlands Expertise Centrum Exoten

Het Nederlands Expertise Centrum Exoten bundelt kennis over exoten met het doel meer grip te krijgen op de beheersing van exoten en beleidsmakers en terreinbeheerders te kunnen adviseren over maatregelen.

Ravon - Invasieve exoten in de Nederlandse natuur

Exoten (ravon.nl)

Ravon concentreert zich op invasieve exoten met betrekking tot de Nederlandse wateren en reptielen/amfibieën, en biedt inzichten in de invloed van deze soorten op inheemse ecosystemen.

Via de website kun je inschrijven op de digitale nieuwsbrief Kijk op Exoten. Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is opgestart.

Nieuwsbrief Kijk op Exoten (ravon.nl)

FLORON - Invasieve planten in Nederland

FLORON > Onderzoek & Advies > Invasieve exoten

FLORON bundelt kennis over invasieve plantensoorten in Nederland, met nadruk op hun verspreiding, ecologie en de mogelijke bedreiging voor inheemse planten.

Tuin er niet in! (floron.nl)

Ben je op zoek naar een verantwoorde tuinplant met bepaalde eigenschappen? Breng dan eens een bezoekje aan deze website van Floron.

Bestrijding Japanse Duizendknoop - Probos

Bestrijding duizendknoop – Een website over voorkomen en bestrijden van de duizendknoop

De website van Probos over voorkomen en bestrijding van Japanse Duizendknoop. De site biedt een beslisboom die je stapsgewijs helpt bij preventie en aanpak van de duizendknoop. Ook vind je hier het landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen. Ook kun je hier terecht voor informatie over biologische bestrijding van de plant?

O+bn Natuurkennis – Invasieve exoten

Invasieve exoten - Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) (natuurkennis.nl)

De website van ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit biedt informatie over exoten in de Nederlandse natuur. Over de effecten, de aanpak en systeemgericht exotenbeheer.

VBNE - exoten en plagen

VBNE - exoten & plagen - praktijkadvies

Op de website van de vereniging voor bos- en natuureigenaren kun je een hele serie praktijkadviezen vinden over invasieve exotische planten, struiken, bomen en dieren.

Qbank Plants – Netherlands

Q-Bankplants

Qbank Plants biedt informatie over invasieve plantensoorten, inclusief details over beheersmaatregelen en mogelijke systeemgerichte aanpak in Nederland. Het platform is nuttig voor het identificeren, monitoren en beheren van invasieve plantenpopulaties.

 

Publicaties, brochures, nieuwsbrieven 

Veldgids invasieve waterplanten in Nederland | Brochure | NVWA

In de veldgids invasieve waterplanten in Nederland worden de 22 meest risicovolle uitheemse waterplanten beschreven. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze gids kunt u de waterplanten herkennen die wateroverlast en schade aan de natuur in Nederland veroorzaken.

Veldgids invasieve waterplanten in Nederland | Brochure | NVWA

Veldgids invasieve houtige planten in Nederland

In deze veldgids worden de 45 soorten uitheemse bomen en struiken beschreven die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen. Met deze gids kunt u de uitheemse bomen en struiken herkennen die schade aan de natuur in Nederland veroorzaken.

Veldgids houtige planten in Nederland | Publicatie | NVWA

Nieuwsbrief Kijk op Exoten

de digitale nieuwsbrief Kijk op Exoten. Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) is opgestart.

Nieuwsbrief Kijk op Exoten (ravon.nl)

 

Plaagsoorten - informatie uit ons omringende landen

Natuurpunt Vlaanderen

Invasieve exoten | Natuurpunt

De Vlaamse website Natuurpunt.be biedt een uitgebreid overzicht van invasieve exoten in Vlaanderen, inclusief informatie over herkenning, verspreiding en de mogelijke impact op inheemse flora en fauna.

Bundesamt für Naturschutz (BfN) - Neobiota in Deutschland

Neobiota: Startseite (bfn.de)

Het Bundesamt für Naturschutz biedt informatie over neobiota (gebiedsvreemde en invasieve exoten) in Duitsland, met nadruk op ecologische impact, verspreiding en beheersmaatregelen.

Non-Native Species Secretariat (NNSS) - Invasive Species in the UK

Non-native species » NNSS (nonnativespecies.org)

Het Non-Native Species informatieportaal biedt uitgebreide informatie over invasieve soorten in het Verenigd Koninkrijk, inclusief risicobeoordelingen, beheersmaatregelen en meldingsprocedures.

CABI - Invasive Species Compendium

Invasive species - CABI.org

CABI richt zich op preventie, vroege signalering en beheersing van invasieve exoten, waarbij zij zich vooral richten op biologische bestrijding (biocontrol). CABI's Invasive Species Compendium biedt wereldwijde informatie over invasieve exoten, inclusief gegevens over verspreiding, ecologie, beheersmaatregelen en wetenschappelijke literatuur.