Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Video waterschap Rivierenland

Voor het eerst is aan de Duitse grens bij Winterswijk een beverrat herkend en gevangen door een ‘slimme vangkooi’, die uitgerust is met beeldherkenning.

Website Hunze en Aa's

Samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken we de leefwijze en de leefomgeving van de beverrat.

Grote waternavel

Beheer jij invasieve uitheemse soorten in jouw gebied? Dan willen we jouw persoonlijke ervaringen en meningen graag horen!

Foto: E. de Boer

Tot voor kort kenden we in Nederland naast 3 inheemse vederkruiden (Myriophyllum) ook 2 uitheemse vederkruiden: ongelijkbladig vederkruid en parelvederkruid. Beide exotische soorten zijn behoorlijk invasief. Daar is recent op een bijzondere manier een derde exotisch vederkruid aan toegevoegd.

Foto: INBO

De Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus) is in 2012 voor het eerst aangetroffen in de Tungelroyse beek, in het beheersgebied van waterschap LimburgDeze uitheemse modderkruiper vormt een risico voor andere inheemse soorten modderkruipers.

Vallisneria, foto waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel onderzocht de risico’s van Vallisneria spiralis binnen haar beheergebied en concludeert dat bestrijding geen hoge prioriteit heeft. Toch dienen waterbeheerders alert te zijn op de aanwezigheid van deze aquariumplant.