Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Pistia stratiotes afbeelding wikimedia

Demissionair minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft de Tweede kamer per brief laten weten dat zij in het tweede kwartaal van 2024 een ‘landelijk aanvalsplan’ wil presenteren om de problematiek rond invasieve exoten aan te pakken. Het plan is een vervolg op de evaluatie van de Nederlandse invulling van de Exotenverordening en de wereldwijd toegenomen bezorgdheid over de impact van invasieve soorten op biodiversiteit en economie.

Grote waternavel - foto Noorderzijlvest

Binnen Nederland worden veel flauwere en bredere oevers (NVO) aangelegd om de ecologische waterkwaliteit van beken, sloten en kanalen te verbeteren. Deze verbeteringen worden vaak gestuurd door KRW-doelstellingen. Faciliteert de aanleg van een NVO grote waternavel of niet?

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

In drie jaar samen Japanse duizendknoop bestrijden leert Martien van Beljouw dat het belangrijk is om elk klein stapje dat gemaakt wordt te waarderen. En aandacht te besteden aan elk behaald succes(je).

Waterwaaier - foto Maarten Zonderwijk

Het Oranjekanaal in Drenthe geniet al jaren landelijke bekendheid omdat daar allerlei exotische invasieve waterplanten te vinden zijn. Nu valt dat in de praktijk qua soorten wel mee, maar het is een feit dat twee lastposten zich daar elk jaar weer explosief ontwikkelen: ongelijkbladig vederkruid en waterwaaier. 

Paterswoldsemeer

Het Paterswoldsemeer is een groot meer dat grenst aan de stad Groningen. Het meer heeft een belangrijke functie voor wonen en recreëren maar ook voor natuur. Het is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en is aangewezen als KRW waterlichaam. De laatste jaren neemt de overlast door grote waternavel toe.

Wiede en weerribben

Partijen slaan de handen ineen om ongelijkbladig vederkruid, waterwaaier en grote waternavel te verwijderen uit natuurgebied Weerribben en Wieden. Lukt het om met de gekozen strategie de exoten in de Weerribben en Wieden terug te dringen of stopt de weerbarstige praktijk de bestrijding?