Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Afbeelding van Hans Braxmeier via Pixabay

De reuzenbalsemien is een eenjarige plant uit de balsemienfamilie, van het geslacht Impatiens ofwel springzaad.Bestrijding van de reuzenbalsemien kan wenselijk zijn om de biodiversiteit in een gebied te behouden of wanneer de begroeiing (grasmat) van een kade dreigt te verdwijnen door beschaduwing of verdrukking door deze planten.

Parelvederkruid Foto Maarten Zonderwijk

Nederland is een land van water en waterplanten. Een bekend geslacht van waterplanten is vederkruid of Myriophyllum. Sinds een paar decennia hebben we er echter ook twee invasieve exoten van dit geslacht bij gekregen: ongelijkbladig vederkruid en parelvederkruid. 

waterhyacint_800_Lino_Ignacio_Pixabay

Waterhyacint is opgenomen op de lijst van de Europese exotenverordening. Een gevolg van de overlast die de soort in de warmere Europese landen veroorzaakt. In Nederland overleeft de plant de meeste winters echter niet.

Fuikbemonstering Foto: Tessa van der Wijngaard

Uitheemse rivierkreeften worden maar beperkt structureel gemonitord. Onderzocht is of met eDNA technieken ook een eenvoudiger uit te voeren kwantificering van het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften gemaakt kan worden.

Het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften in sloten en plassen is nauwelijks gerelateerd aan de leefomgeving waarin ze zich bevinden. Er zijn wel aanwijzingen dat het verlagen van de fosforbelasting en het stimuleren van brede rietovers kunnen leiden tot lagere aantallen kreeften. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs is afgerond.

Beverrat - Foto: Ellen van Norren

In 2001 besloot het Interprovinciaal Overleg de beverrat binnen 5 à 10 jaar tot de landsgrens terug te dringen. Inmiddels is het dier al zes jaar succesvol teruggedrongen.