Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Met ingang van 2 augustus 2022 staan 22 nieuwe soorten op de Europese lijst met invasieve exoten.

Slogan Why knot

Biologisch afbreekbare muurpanelen van Japanse duizendknoop en turfvrije potgrond van grote waternavel waren de twee best beoordeelde ideeën van de Circular Challenge voorjaar 2022 van BlueCity.

Foto's: Jacqueline Fuijkschot (Blue City)

Het bestrijden van invasieve exoten levert afvalstromen op die worden vernietigd. Is dit wel de oplossing? Tijd voor een echt duurzaam alternatief! Een potgrond waar alle ingrediënten lokaal en duurzaam zijn, met als startpunt grote waternavel.

Foto: Jaqueline Fuijkschot

Tijdens de voorjaarseditie van Blue City’s Circulair Challenge 2022 zochten wij een circulaire oplossing voor de afvalstroom Japanse duizendknoop. Een oplossing die eveneens bijdraagt aan de bestrijding van de plant. 

Video waterschap Rivierenland

Voor het eerst is aan de Duitse grens bij Winterswijk een beverrat herkend en gevangen door een ‘slimme vangkooi’, die uitgerust is met beeldherkenning.

Website Hunze en Aa's

Samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam onderzoeken we de leefwijze en de leefomgeving van de beverrat.