Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten bundelt kennis en praktijkervaringen over het omgaan met invasieve exoten. De werkgroep plaagsoorten draagt een steentje bij.

Auteur: Brenda Boerema, Waterschap Hunze en Aa's 

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten is een initiatief van de Werkgroep Invasieve exoten van Vereniging Stadswerk i.s.m. Wageningen University & Research, Stichting Probos en Christel! Deze partijen hebben hun krachten gebundeld en richten zich op het bundelen van kennis en praktijkervaringen over het omgaan met invasieve exoten.

Doel van het kennisnetwerk

Het doel is het opzetten van een objectief platform met gevalideerde en onafhankelijke informatie over een praktische en kosteneffectieve aanpak per soort. Het kennisnetwerk geeft informatie over de verschillende soorten en de website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.

Samenwerken helpt

Vanuit Plaagsoorten.nl nemen wij deel aan het expert panel en dragen bij door het delen van informatie over soorten en ervaringen vanuit de waterschappen over verschillende bestrijdingsmethoden. Ook delen we nieuwsberichten en wordt op het Kennisnetwerk Invasieve Exoten aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwsbrieven van Plaagsoorten.nl. Deze samenwerking is een goede stap om de plaagsoorten steeds meer onder de aandacht te brengen, ervaringen te delen en daarmee de beheersing en bestrijding te bevorderen.

Nieuwsgierig naar het Kennisnetwerk? Via deze link is het Kennisnetwerk bereikbaar: Kennisnetwerk Invasieve Exoten

13 december 2021