Foto: HHSK

Op 1 januari 2022 gaat een nationaal ‘handelsverbod’ in voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Het verbod heeft ook effect op het, voor handelsdoeleinden, transporteren van grond met resten van de plant.

Het doel van het handelsverbod voor de Aziatische duizendknopen is het voorkomen van nieuwe introducties in het milieu. Het verbod richt zich vooral op de verkoop van de soorten duizendknoop (planten en stengels). Uit de toelichting bij de wijziging van het Besluit Natuurbescherming (Bnb) blijkt dat ook transport van grond met duizendknoopresten onder het handelsverbod valt.

Tuinen en openbaar groen

Het wettelijke verbod op de Aziatische duizendknopen heeft niet als bedoeling ook het bezit van de planten te verbieden. De plant groeit overal in Nederland, in het openbaar groen, maar ook in particuliere tuinen. In de meeste gevallen is de plant een ongenode gast en is er geen sprake van opzet of bewust aanplanten. De aanwezigheid van de duizendknopen op openbare terreinen en in particuliere tuinen mag niet strafbaar zijn. Daarom zijn in de Regeling natuurbescherming (Rnb) drie vrijstellingen opgenomen:

  1. Vrijstelling van het verbod op het in bezit hebben voor niet commerciële doeleinden;
  2. Vrijstelling voor verhandelen of in bezit hebben van dode delen van Aziatische duizendknopen;
  3. Vrijstelling van activiteiten in het kader van uitroeiing, bestrijding of beheersing mist daarbij geen verdere verspreiding plaats vindt.

Hoe om te gaan met grondtransport met duizendknopen?

Rijkswaterstaat heeft de toelichting bij het Bnb en de vrijstellingen uit de Rnb geanalyseerd. Belangrijke vraag daarbij was: Valt grondtransport met daarin levensvatbare delen van Aziatische duizendknopen onder een van de vrijstellingen uit de Rnb? Uit de analyse volgt dat transport van deze grond niet valt onder een van de drie vrijstellingen. Aanname daarbij is dat grondtransport in beginsel voor commerciële doeleinden plaatsvindt. Verplaatsen van grond binnen een plangebied zou wel onder de vrijstellingen kunnen vallen.

Het volledige artikel inclusief de analyse van Rijkswaterstaat leest u hier.

Het handelsverbod werd in juli 2021 gepubliceerd in het Staatsblad

Tekst: Werkgroep Plaagsoorten
Foto's: Waterschap de Dommel en HHSK

14-12-2021