Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

De populatie bevers in het beheergebied van waterschap Aa en Maas neemt toe. Er zijn al enkele ongevallen met beverholen bekend. Er is een auto van het waterschap in een beverhol terechtgekomen en er zijn onderhoudsmachines verzakt in een beverhol. Omdat we de veiligheid van de medewerkers, de veiligheid van het achterland (als het om keringen gaat) en de beschermde status van de bever willen waarborgen is het nodig om te weten waar de holen zich bevinden.

Japanse duizendknoop op de dijk - foto waterschap Rivierland

Plaagsoorten kunnen ook een risico vormen voor de erosiebestendigheid van waterkeringen. Alle informatie over sterkte van grasbekleding op dijken vindt u op de Handreiking Grasbekleding.

Heerenbeekloop grote waternavel Foto: Mark Scheepens

Een waterloop (Heerenbeekloop) met hoge ecologische potentie in het beheergebied van Waterschap De Dommel, Midden-Brabant, heeft last van de exoot de Grote waternavel. Om de ecologische ontwikkeling een kans te geven, is een plan opgesteld om Grote waternavel structureel aan te pakken. Doel is om de beek in 2021 vrij van Grote waternavel te krijgen. De effecten van de bestrijding zijn duidelijk zichtbaar, maar het Waterschap staat nog voor enkele uitdagingen om de Heerenbeekloop volledig Grote waternavel-vrij te krijgen.

Granulaat uitstrooien Foto's: RANOX natuuraannemer / Guy Ackermans

Veel grondeigenaren zijn al lange tijd in een strijd verwikkeld met de Aziatische duizendknoop: de schijnbaar onverwoestbare plant, een grote woekeraar. Wat werkt nu écht om deze invasieve exoot voor eens en voor altijd tegen te gaan? RANOX natuuraannemer en Thatchtec sloegen de handen ineen en voerden een succesvolle praktijkproef uit met RootsReset. Hieruit blijkt: in minder dan één jaar kunt u een groeiplaats effectief bestrijden.

De bladvlo - Aphalara itadori Foto CABI

Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop.

Javaanse peterselie

Op 29 juni 2017 heeft een monsternemer van Aquon een nieuwe exoot ontdekt in de oever van de Goorloop ter hoogte van Aarle-Rixtel. De planten zijn destijds opgestuurd naar Naturalis. Het betrof de ‘Oenanthe javanica’ oftewel de ‘Javaanse / Japanse Peterselie’. Een "officiële" Nederlandse naam heeft de plant nog niet.