Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Foto: E. de Boer

Tot voor kort kenden we in Nederland naast 3 inheemse vederkruiden (Myriophyllum) ook 2 uitheemse vederkruiden: ongelijkbladig vederkruid en parelvederkruid. Beide exotische soorten zijn behoorlijk invasief. Daar is recent op een bijzondere manier een derde exotisch vederkruid aan toegevoegd.

Foto: INBO

De Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus) is in 2012 voor het eerst aangetroffen in de Tungelroyse beek, in het beheersgebied van waterschap LimburgDeze uitheemse modderkruiper vormt een risico voor andere inheemse soorten modderkruipers.

Vallisneria, foto waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel onderzocht de risico’s van Vallisneria spiralis binnen haar beheergebied en concludeert dat bestrijding geen hoge prioriteit heeft. Toch dienen waterbeheerders alert te zijn op de aanwezigheid van deze aquariumplant.

Waterinnovatieprijs 2021

De detectie van muskus- en beverrat eDNA met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat, de autosampler, was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie Waterschap van de toekomst.

Foto: Robbert Wirtz MRB

De eDNA monitoring naar muskus- en beverratten heeft flink in de belangstelling gestaan. Op 11 november is de innovatie breed voor het voetlicht gebracht in het NOS Journaal en op Omrop Fryslân.

Foto: WS de Dommel - proef x power kruisvelden lage mierde

Op 1 januari 2022 gaat een nationaal ‘handelsverbod’ in voor drie soorten Aziatische duizendknopen. Het verbod heeft ook effect op het, voor handelsdoeleinden, transporteren van grond met resten van de plant.