Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Foto: Homer Edward Price (Flickr)

Bij waterschap De Dommel maar ook bij de andere Brabantse waterschappen is ingraven van de knolcyperus sinds begin 2020 omarmd als de manier waarop zij proberen het probleem van dit plantje op hun eigendommen aan te pakken.

Foto: Brenda Boerema

Samen met België en Duitsland heeft Nederland van de Europese Unie een subsidie gekregen voor een 3 jaar durend grensoverschrijdend project voor muskus- en beverrattenbestrijding: het LIFE MICA project.

Grote waternavel Foto: HH Delfland

Het aantal exotische plant- en diersoorten neemt toe, ook in het beheergebied van Delfland. De waterschappen komen zodoende steeds vaker in aanraking met uitheemse soorten. Februari 2020 stelde het algemeen bestuur van Delfland de Beleidsnota Exoten vast.

Foto: Brenda Boerema

Het project Dijkgravers brengt in beeld hoe graafschade in kades en oevers te voorkomen is door te leren van het gedrag en het terreingebruik van muskusratten, beverratten en bevers in Nederland.