zoekresultaat

CABI produceert een gratis toegankelijke, en regelmatig bijgewerkte encyclopedie op het gebied van invasieve soorten wereldwijd: www.cabi.org/isc.

Het Invasive Species Compendium (ISC) presenteert een breed scala aan wetenschappelijke informatie ter ondersteuning van de besluitvorming in het beheer van invasieve soorten. Het Compendium is samengesteld op verzoek van een divers internationaal consortia van overheidsdiensten (waaronder het Nederlandse Ministerie van LNV), niet-gouvernementele organisaties en bedrijven.

Het Invasive Species Compendium is geproduceerd op basis van wereldwijd beschikbare informatie. Middels de zoek-functie op de landingspagina kunt u eenvoudig alle voor een bepaalde soort relevante informatie vinden, inclusief het laatste nieuws en handige links en tools. Soorteninformatie beschrijft de taxonomie en nomenclatuur, verspreiding, habitat, identificatie, biologie en ecologie, soortassociaties, introductieroutes, effecten en beheer, aangevuld met afbeeldingen en kaarten, en ondersteund door samenvattingen en full-text artikelen. Datasheets zijn geschreven door soortdeskundigen en vervolgens beoordeeld door vakgenoten. In geval u informatie mist maar wel kunt leveren, dan kunt u dit doorgeven aan het Invasive Species Compendium team van CABI die voor de updates zorgdragen.

Het Compendium behandelt bekende invasieve soorten van alle taxa die natuurlijke en beheerde ecosystemen aantasten, met uitzondering van menselijke pathogenen. Het best beschreven zijn die soorten die de grootste impact hebben op de economie en het milieu. Ook dierziekten zijn geïncludeerd, met prioriteit voor die ziekten die zijn opgenomen in de lijst van de OIE (World Organization for Animal Health). Deze datasheets bevatten informatie over diagnose en epidemiologie.

Verder geeft het Compendium ook toegang tot praktische informatie over het beheer en de bestrijding van invasieve soorten. Waar beschikbaar, zijn identificatie-gidsen geïncludeerd, posters, folders, video's en andere visuele inhoud om alle nuttige informatie met betrekking tot invasieve soorten beschikbaar te maken. Er is ook een woordenlijst waarin termen en hun definities zijn opgenomen uit verschillende geciteerde bronnen.

Tekst: Janny Vos, Cabi