Japanse duizendknoop op de dijk - foto waterschap Rivierland

Plaagsoorten kunnen ook een risico vormen voor de erosiebestendigheid van waterkeringen. Alle informatie over sterkte van grasbekleding op dijken vindt u op de Handreiking Grasbekleding.

Plaagsoorten op de dijk

Zowel planten als dieren kunnen een probleem vormen op dijken. Voor planten is in de handreiking een systematische beschrijving opgenomen met kenmerken en bestrijdingsmethodes voor de belangrijkste probleemsoorten zoals Japanse duizendknoop en andere duizendknopen, reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. Maar ook soorten als groot hoefblad, kool- en raadzaad en akkerdistel. 

Dieren die problemen kunnen opleveren op dijken worden kort behandeld bij dierlijke activiteit

De handreiking grasbekleding is hét kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. En biedt o.a. waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen.