In drie jaar samen Japanse duizendknoop bestrijden leert Martien van Beljouw dat het belangrijk is om elk klein stapje dat gemaakt wordt te waarderen. En aandacht te besteden aan elk behaald succes(je).

Auteur: Martien van Beljouw, waterschap de Dommel

In oktober 2021 werd door vertegenwoordigers van 7 partners (gemeenten Reusel/de Mierden en Hilvarenbeek, Provincie Noord Brabant, Brabants Landschap, de landgoederen Wellenseind en ASR en WS De Dommel) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

In deze overeenkomst werd de afspraak vastgelegd om in een periode van 5 jaar in een aaneengesloten gebied (zie kaartje hieronder) de Japanse duizendknoop te bestrijden met als doel deze te elimineren en waar dat niet mogelijk is te beheren. Dit laatste betekent concreet dat het aantal en de omvang van de groeiplaatsen zeker niet mag toenemen.

Belangrijk bij dit proces was vooral dat we van elkaar leerden en dat we elkaar, elkaars werkwijze en organisaties door deze intensieve manier van samenwerking beter hebben leren kennen. Daardoor begrijp je beter met welke dilemma’s je collega’s te maken krijgen en hoe je elkaar kunt ondersteunen als dat nodig is. En ook dat je elkaar aanspreekt als een van de partners in gebreke blijft.

Drie jaar ervaring verder

Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder en maken we met vallen en opstaan (kleine) vorderingen om de duizendknopen klein te krijgen.

We zijn gestart om, ieder voor zijn of haar eigendommen, in beeld te brengen op welke plaatsen de duizendknopen groeien. Samen hebben we daarna besproken welke bestrijdingsmethode het meest effectief is om toe te passen. Dit laatste blijkt uiteraard pas in de praktijk. Het komt dan ook voor dat we uiteindelijk een andere oplossing kiezen dan oorspronkelijk voorgenomen. Daarbij spelen ook de verschillende onderzoeken binnen Nederland naar nieuwe manieren om de plant te bestrijden, een rol.

Jaarlijks maken we een planning van de locaties die we dat jaar willen aanpakken, welke methode we daarvoor gebruiken en informeren we elkaar over de bereikte resultaten tot dat moment.

Subsidie voor bestrijding buiten Natura2000

De 2 landgoederen zijn aangewezen als Natura2000 gebieden en hiervoor was eerder al Life subsidie beschikbaar gesteld om o.a. de bestrijding van Japanse duizendknoop mogelijk te maken.

Mede als gevolg van ons project, waar een groot deel van de duizendknopen buiten die Natura2000 gebieden groeit, is er door de provincie Noord Brabant, uitvoeringssubsidie beschikbaar gesteld waarmee we een vergoeding (tot € 40.000,-) ontvangen voor het bestrijden buiten deze natuurgebieden. Een belangrijke randvoorwaarden is dat je met minimaal twee partners gaat bestrijden.

Met steun van deze subsidie hebben we een externe projectleider ingehuurd die een completer beeld van de verspreiding in dit gebied heeft gemaakt. Hij heeft namelijk ook de particuliere eigenaren, welke last ondervinden van deze exoot, in beeld gebracht. Bij de bestrijding gaan we deze brandhaarden nu ook meenemen.

Niet louter rozengeur en maneschijn

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Want ondanks dat we de overeenkomst hebben laten ondertekenen door de hoogst verantwoordelijke binnen elke organisatie blijkt dat in de praktijk geen garantie dat er voortvarend bestreden wordt. Bureaucratie, andere prioriteiten en soms, in geval er een nieuwe collega verantwoordelijk wordt, onbekendheid met de gemaakte afspraken, spelen hierbij een rol.

Het is dan ook een zaak van de lange adem en vasthoudend blijven. Belangrijk is elk klein stapje dat gemaakt wordt te waarderen. En aandacht te besteden aan elk succesje dat behaald wordt.

Die kleine stapjes maken we en succesjes zijn er gelukkig ook. Dat levert naast de nuttige contacten die we met elkaar hebben de energie om door te gaan. Om na 5 jaar te kunnen zeggen, we hebben het niet voor niets gedaan! 

 

ondertekening samenwerkingsovereenkomst okt 2021

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst