In de strijd tegen invasieve waterplanten zocht het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een manier om bewoners te betrekken bij het identificeren en melden van deze plantensoorten.

De afgelopen jaren zijn er in Zoetermeer en Ammerstol informatiebordjes geplaatst die bewoners vragen om te helpen bij het melden van respectievelijk watercrassula en grote waternavel. De bordjes helpen het waterschap snel te handelen en spelen een rol bij het vergroten van het bewustzijn.

Eenvoudig herkennen en melden

Het plaatsen van informatiebordjes in gebieden waar invasieve waterplanten zijn verwijderd, draagt bij aan het vergroten van de bewustwording onder bewoners. Door middel van de overzichtsfoto en de detailfoto op de bordjes herkennen de bewoners de planten gemakkelijker. Een QR-code op het bordje leidt bewoners direct naar de pagina op onze website met informatie over de soort en de mogelijkheid om meldingen te doen. Zo kunnen bewoners eenvoudig nieuwe groeiplaatsen van de invasieve planten melden.

Snel ingrijpen en effectieve bestrijding

Zodra een melding binnenkomt, kan er direct actie worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen. Dit vroege ingrijpen draagt bij aan een effectievere bestrijding van de invasieve planten en het behoud van de lokale waterecosystemen.

Door bewoners bewust te maken van de aanwezigheid van deze invasieve planten en hen de middelen te geven om snel meldingen te doen, kan er snel en doeltreffend worden gereageerd om verdere verspreiding te voorkomen. Dit initiatief benadrukt het belang van gemeenschapsbetrokkenheid en samenwerking bij het behoud van gezonde waterecosystemen.