Welkom bij Plaagsoorten

Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. Op deze website vindt u artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers.

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief uit. Tot 2020 ontving u deze als pdf in de mail. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Javaanse waterpeterselie

Op 29 juni 2017 heeft een monsternemer van Aquon een nieuwe exoot ontdekt in de oever van de Goorloop ter hoogte van Aarle-Rixtel. De planten zijn destijds opgestuurd naar Naturalis. Het betrof de ‘Oenanthe javanica’ oftewel de ‘Javaanse / Japanse Peterselie’. Een "officiële" Nederlandse naam heeft de plant nog niet.

Handelsnamen

Oenanthe javanica is in de handel onder verschillende namen, b.v.:
Oenanthe aquatica 'Variegata' - bont pijptorkruid
Oenanthe fistulosa 'Flamingo' - Pijptorkruid
Oenanthe javanica 'Flamingo' - Flamingo Creeper

Verwildering in Nederland

Deze soort is voor zover bekend nog niet eerder in Nederland verwilderd aangetroffen. Voor zover bekend zijn er weinig of geen gevallen van verwildering bekend uit andere Europese landen. Er is dus weinig bekend over de mogelijke schade aan biodiversiteit (bron: FLORON/Rijksherbarium Naturalis). In Engeland is de soort ook in de handel. Er is daar maar 1 geval van verwildering bekend na 2010. In een Engelse horizon-scan (Horizonscanning for invasive non-native plants in Great Britain, 2011) wordt de soort echter
wel ingedeeld bij de "Critical-ranked freshwater taxa".

Bestrijding

In een zo vroeg mogelijk stadium van vestiging opruimen lijkt de beste optie. 20 juli 2017 is direct ingegrepen en zijn 6 vuilniszakken met planten inclusief de zode afgevoerd. Doordat de plant zich ook vermeerderd middels wortelstokken is op 11 augustus alweer hergroei geconstateerd. Eind september 2017 is over een flinke lengte 30 cm diep de oever ontgraven dit om risico tot verspreiding te voorkomen. De invasiviteit van deze soort is nog niet bewezen, maar alle ingrediënten lijken aanwezig: de soort is winterhard, groeit langs en in het water en plant zich voort door middel van zaad, wortelstokken en afleggers. We gaan ervan uit dat we er op tijd bij zijn geweest. Jaarlijks wordt de locatie geïnspecteerd en er zijn sindsdien geen nieuwe planten meer waargenomen. Het tijdig constateren, direct ingrijpen door voldoende ruimte ontgraven, lijkt dus een constructieve methode om (sommige) exoten te bestrijden.

170817 hergroei 17 augustus

Hergroei van de plant vanuit de wortelstokken

Tekst: Marcel Cox, Waterschap Aa en Maas