Naast de Japanse duizendknoop komen in Nederland ook de uitheemse Sachalinse en bastaardduizendknoop voor. Deze soorten gedragen zich invasief en zijn moeilijk te bestrijden. Stichting Floron waarschuwt op Nature Today voor de opmars van twee nieuwe soorten in deze rij: de Afghaanse en Finse Duizendknoop.

1 november 2023

Artikel van Kennisnetwerk invasieve exoten

Afghaanse duizendknoop in Nederland

In Nederland komt de Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii) al vanaf het begin van de vorige eeuw verwilderd voor, maar het aantal groeiplaatsen is nog beperkt. Afghaanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit de Himalaya en is als sierplant geïntroduceerd. De soort kan zich vegetatief sterk vermeerderen en concurreert met inheemse soorten maar in vergelijking met de andere Aziatische duizendknoopsoorten is deze soort minder invasief. De Afghaanse duizendknoop is makkelijk te onderscheiden van de andere Aziatische duizendknopen door de langwerpige, lancetvormige tot langwerpig eironde bladeren.


In 2022 is de Afghaanse duizendknoop toegevoegd aan de Unielijst van invasieve exoten in Europa. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast zijn de lidstaten verplicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Introductie nieuwe exoot

Nieuw is de introductie van de ‘Finse duizendknoop’ (Persicaria x fennica). Deze variëteit is een kruising tussen de oorspronkelijk uit Noordoost-Azië afkomstige Persicaria weyrichii en de van oorsprong Europese Persicaria alpina. Deze hybride is waarschijnlijk spontaan in Noord-Europa ontstaan en wordt volgens de auteurs van het artikel nu nog in tuincentra onder verschillende namen verkocht en aanbevolen als een Duizendknoop "die absoluut niet woekert." De Finse en Afghaanse duizendknoop lijken op elkaar, met beide langwerpige, lancetvormige bladeren. Bloeiende planten kunnen eenvoudig onderscheiden worden: de Finse duizendknoop heeft (room)witte bloemen en een groene bloeiwijze-as en bloeit in de periode juni – augustus. De Afghaanse duizendknoop heeft roodachtig witte bloemen met een rode bloeiwijze-as en bloeit later; in september-oktober.

In Nederland zijn nog weinig verwilderingen van 'Finse duizendknoop' bekend, maar in Fennoscandinavië worden steeds meer waarnemingen gedaan en met name in Finland is deze plant al volledig ingeburgerd. Voor FLORON en de NVWA een reden om ook deze soort in de gaten te houden. Dus heb je een Finse duizendknoop in het veld aangetroffen? Voer deze dan in via waarneming.nl!

Lees meer:

Afghaanse duizenknoop

Afghaanse en 'Finse' duizendknoop: nog meer probleemduizendknopen? Nature Today