Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Foto: Brenda Boerema

Het project Dijkgravers brengt in beeld hoe graafschade in kades en oevers te voorkomen is door te leren van het gedrag en het terreingebruik van muskusratten, beverratten en bevers in Nederland.