Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Granulaat uitstrooien Foto's: RANOX natuuraannemer / Guy Ackermans

Veel grondeigenaren zijn al lange tijd in een strijd verwikkeld met de Aziatische duizendknoop: de schijnbaar onverwoestbare plant, een grote woekeraar. Wat werkt nu écht om deze invasieve exoot voor eens en voor altijd tegen te gaan? RANOX natuuraannemer en Thatchtec sloegen de handen ineen en voerden een succesvolle praktijkproef uit met RootsReset. Hieruit blijkt: in minder dan één jaar kunt u een groeiplaats effectief bestrijden.

De bladvlo - Aphalara itadori Foto CABI

Een primeur voor Nederland! Kan biologische bestrijding met een Japanse bladvlo helpen de duizendknopen in Nederland te beheersen? De komende maanden moet dit op een aantal proeflocaties in Nederland blijken. Hier wordt dan de Japanse bladvlo losgelaten met als doel te onderzoeken of ze een negatief effect hebben op de groei van Aziatische duizendknopen. De naam van het project luidt #uitde1000knoop.

Javaanse peterselie

Op 29 juni 2017 heeft een monsternemer van Aquon een nieuwe exoot ontdekt in de oever van de Goorloop ter hoogte van Aarle-Rixtel. De planten zijn destijds opgestuurd naar Naturalis. Het betrof de ‘Oenanthe javanica’ oftewel de ‘Javaanse / Japanse Peterselie’. Een "officiële" Nederlandse naam heeft de plant nog niet.

Afbeelding van Hans Braxmeier via Pixabay

De reuzenbalsemien is een eenjarige plant uit de balsemienfamilie, van het geslacht Impatiens ofwel springzaad.Bestrijding van de reuzenbalsemien kan wenselijk zijn om de biodiversiteit in een gebied te behouden of wanneer de begroeiing (grasmat) van een kade dreigt te verdwijnen door beschaduwing of verdrukking door deze planten.

Parelvederkruid Foto Maarten Zonderwijk

Nederland is een land van water en waterplanten. Een bekend geslacht van waterplanten is vederkruid of Myriophyllum. Sinds een paar decennia hebben we er echter ook twee invasieve exoten van dit geslacht bij gekregen: ongelijkbladig vederkruid en parelvederkruid. 

waterhyacint_800_Lino_Ignacio_Pixabay

Waterhyacint is opgenomen op de lijst van de Europese exotenverordening. Een gevolg van de overlast die de soort in de warmere Europese landen veroorzaakt. In Nederland overleeft de plant de meeste winters echter niet.