Als experiment voerde waterschap Aa en Maas grote waternavel aan wormen. Die blijken niet alleen dol op waternavel, maar ze scheiden ook een soort compost uit waarin de stikstof nog gebonden is. Win-win-win dus: de hoeveelheid waternavel vermindert, de kosten voor het afvoeren verminderen en de bodemkwaliteit verbetert.

02-06-2022