De detectie van muskus- en beverrat eDNA met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat, de autosampler, was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie Waterschap van de toekomst.