Sinds 2012 verscheen de nieuwsbrief van de werkgroep plaagsoorten twee keer per jaar als pdf. In dit archief vindt u de losse artikelen uit de nieuwsbrief.

 

In principe kun je overal in en langs het water exoten tegenkomen. Toch is het niet altijd even makkelijk om vast te stellen met welke soort je te maken hebt en of het mogelijk toch een inheemse soort betreft. En wat kun je eigenlijk het beste doen als je het vermoeden hebt dat het om een exoot gaat?

De in het artikel vermelde app iWaterplant is inmiddels vervangen door SnApp de exoot.

Nieuwsbrief juni 2015

Grote waternavel heeft de illustere eer de bekendste plaagplant voor de Nederlandse waterbeheerder te zijn. Hoe staat het nu met het voorkómen en de bestrijding? Zien we een af- of toename van de soort? En wat leveren de verschillende bestrijdingsstrategieën van de waterschappen op?

Nieuwsbrief november 2015

De exoot watercrassula breidt zich langzaam maar onstuitbaar uit in Nederland. Het verwijderen van deze plantensoort is vrijwel onmogelijk, maar de plant lijkt te kunnen worden bestreden op ecosysteem-niveau, door de beschikbaarheid van specifieke groeistoffen te beperken en concurrentiekracht van inheemse soorten te vergroten.

Nieuwsbrief december 2016

In Amersfoort bestrijdt de gemeente, vanwege de kans op ecologische en economische schade, de Japanse duizendknoop in de gehele stad. Er zijn twee pilots opgestart om ervaring op te doen met het bestrijden en verwijderen. De wijkontsluitingsweg Van Randwijcklaan is één van deze pilots.

Nieuwsbrief mei 2016

De Reuzenberenklauw of Heracleum mantegazzianum is een van die planten waar veel mensen een haat liefde verhouding mee hebben. Om te beginnen zijn het prachtige grote planten, ze vormen een mooi decor achterin grote tuinen en parken. Tijdens de bloei gonzen de witte bloemenschermen van bijen, zweefvliegen, vlinders en kevers. Het is een typische invasieve exoot, die Nederland en alle direct omringende landen, al behoorlijk ingeburgerd raakt.

Nieuwsbrief juni 2017

Vernietigd fermentatie van maaisel de kiemkracht van invasieve exoten?

Terreinbeheerders zijn opzoek naar nieuwe manieren om invasieve exoten als grote waternavel en Japanse duizendknoop te bestrijden of in ieder geval te beheersen. Om maaisel in te zetten voor de verhoging van organische stof in de bodem, kan het worden omgezet in Bokashi.

Nieuwsbrief december 2018

Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaar. Tegelijkertijd werken de waterschappen samen met andere gebiedsbeheerders en ketenpartners aan verduurzaming van het waterbeheer, onder meer door bij te dragen aan een meer circulaire economie, en aan realisatie van de Kader Richtlijn Water doelstellingen.

Een praktijkproef in een deel van de Molenpolder levert veel praktische informatie over de mogelijkheden om de kreeftenstand te reduceren. Ook geeft de proef inzicht in het gedrag van de kreeften door het jaar heen. De methode om de dichtheid te bepalen zal in 2019 worden aangepast om de effectiviteit van het wegvangen beter te kunnen beoordelen en daardoor meer kreeften te verwijderen. In dit artikel bespreken we deze praktijkproef.

Nieuwsbrief juni 2019

Op steeds meer plaatsen worden exotische rivierkreeften gemeld. Het gaat om verschillende soorten. Sommige daarvan lopen regelmatig over straat en lijken veel meer gemeld te worden dan andere soorten, maar hoe snel breiden de verschillende soorten zich werkelijk uit? En hebben de dieren effect op de waterkwaliteit?

Nieuwsbrief juni 2019

Wanneer er in 2017 lekkages van de boezemkades bij Kinderdijk geconstateerd worden, blijkt dit een direct gevolg te zijn van gravende rivierkreeften. Tijdens de herstelwerkzaamheden zijn gangenstelsels van de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (tezamen met mol en muskusrat) aangetroffen. De schade van de geperforeerde boezemkade wordt geraamd op 20.000 euro per 10 strekkende meter.

Nieuwsbrief juni 2019