In 2017 heeft Leon Burgwal, biologiestudent aan de Aerus Hogeschool in Almere, onderzoek gedaan naar de verspreiding van de Californische rivierkreeft in Oost-Twente. Aanleidingen voor het onderzoek waren berichten uit de streek over grote aantallen van deze kreeften en de mogelijke graafschade in de oevers van de Dinkel en zijbeken.

Nieuwsbrief juni 2018