Invasieve exoten pak je het best gezamenlijk aan. Zo kan Japanse duizendknoop, die in de beschoeiing groeit, alleen bestreden worden in samenwerking met gemeente en waterschap. In Amersfoort zijn alle partijen die grond beheren bij de bestrijding betrokken.

Nieuwsbrief november 2014