De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de mogelijkheden uit te breiden om te jagen op de uitheemse Amerikaanse rivierkreeft. Nu mogen in het hele land maximaal 10 beroepsvissers deze exoot vangen.

1 november 2023
Artikel van Kennisnetwerk invasieve exoten

Uitheemse rivierkreeften

In Nederland komen verschillende soorten uitheemse rivierkreeften voor. De meeste zijn ooit ingevoerd vanuit uit Noord-Amerika en ontsnapt of uitgezet voor de visserij. Op sommige plaatsen zijn ze een ware plaag. Rivierkreeften knippen waterplanten weg om ze te eten of om holen te kunnen graven. Dit heeft negatieve gevolgen voor inheemse soorten die afhankelijk zijn van deze planten. Dé oplossing om rivierkreeften te bestrijden is nog niet gevonden maar wegvangen is een mogelijkheid.

Motie aangenomen

De Tweede Kamer is van mening dat de aanpak van uitheemse rivierkreeften aanzienlijk moet worden opgevoerd omdat deze invasieve exoten een groot gevaar vormen voor de kwaliteit van de Nederlandse wateren en de biodiversiteit. Met het aannemen van de motie van het VVD-Kamerlid Thom van Campen wordt van het kabinet gevraagd hier invulling aan te geven.
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Minister is tegen

Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en partijgenoot van Van Campen heeft zich in een debat over de aanpak van invasieve exoten fel verzet tegen het VVD-voorstel. Belangrijkste reden hiervoor is de verwachting dat er veel ‘ecologische nevenschade’ zal ontstaan als het vangen van uitheemse rivierkreeften wordt vrijgegeven. Als voorbeeld noemt de minister dat er meer bijvangst zal worden gevangen en meegenomen.

Het kabinet komt binnenkort met een reactie.