De eDNA monitoring naar muskus- en beverratten heeft flink in de belangstelling gestaan. Op 11 november is de innovatie breed voor het voetlicht gebracht in het NOS Journaal en op Omrop Fryslân.

Om muskus- en beverratten sneller en gevoeliger te kunnen lokaliseren, is een methode gebaseerd op environmental DNA (eDNA) ontwikkeld. Deze methode gaat uit van het vlakdekkend bemonsteren van de watergangen door deze met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) op te delen in logische trajecten van 5 km. Om het bemonsteren kosteneffectief te maken is een automatisch bemonsteringsapparaat (autosampler) ontwikkeld. De autosampler bemonsterd 0,5 liter water over een 5 km traject, maar kan daarnaast ook ingesteld worden op andere afstanden en bemonsteringsintervallen. Het apparaat is robuust, gebruiksvriendelijk, en geschikt voor varen, lopen en bemonsteren vanaf een varende of vliegende drone. De autosampler wordt initieel gebruikt voor het opsporen van muskus- en beverratten, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden voor andere doeleinden.

Via de links meer informatie:

Het NOS journaal

Op Omrop Fryslân