De detectie van muskus- en beverrat eDNA met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat, de autosampler, was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie Waterschap van de toekomst.

De autosampler maakt het mogelijk om environmental DNA (eDNA) van muskus- en beverratten op te sporen. Met eDNA kan de aanwezigheid van muskus- en beverratten in waterlopen worden aangetoond. Zij verliezen DNA in hun omgeving door bijvoorbeeld losgelaten huidcellen en dode darmcellen in hun poep. Een door de UvA ontwikkelde autosampler in opdracht van de waterschappen neemt vanaf een boot monsters uit het water die onderzocht worden op de aanwezigheid van eDNA. Hierdoor kunnen we grote gebieden routinematig controleren op aanwezigheid van deze exoten. Helaas heeft de autosampler de Waterinnovatieprijs niet gewonnen, wel heeft de nominatie een leuk filmpje opgeleverd!

Meer informatie via onderstaande linkjes:

Waterinnovatieprijs 2021