Zonnebaars - Foto Michiel Schaap

Exoten en plaagsoorten

Exoten zijn soorten die van nature niet in een gebied voorkomen maar daar door menselijk handelen zijn gekomen. We noemen een soort ‘exoot’ als deze soort na 1492 ons land binnen is gekomen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken, bijvoorbeeld door klimaatverandering, vallen buiten deze definitie.

Niet elke exoot is een probleem. Slechts een deel van de exoten die ons land binnenkomt past in ons klimaat en kan zich vestigen. Een klein deel van de gevestigde exoten ontwikkelt zich explosief en vormt een plaag. We noemen dit invasieve exoten. Aan de andere kant kunnen ook inheemse soorten problemen veroorzaken. Daarom gebruiken we de naam Plaagsoorten voor alle soorten die een risico vormen voor waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit.