Muskusrat - Foto: Robbert Wirtz

Wat is het probleem voor de waterschappen?

Plaagsoorten zijn soorten die een risico vormen voor waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. We kennen allemaal bijvoorbeeld de negatieve effecten van het graafgedrag van de muskusratten en de woekerende grote waternavel. De wortels van de Japanse  duizendknoop kunnen keringen en kunstwerken aantasten.

Ook de Amerikaanse rivierkreeften leiden in grote delen van het land tot problemen met onder andere de waterkwaliteit en schade aan oevers en land. Waterbeheerders onderzoeken daarom hoe ze deze problemen het hoofd kunnen bieden.

Veel soorten in Nederland zijn niet meer definitief te verwijderen. De soorten zijn hier al op te veel plaatsen aanwezig. Daar komt bij dat het om soorten gaat die het onder veel omstandigheden heel goed doen. Ze doorstaan hitte, kou, zout en droogte vaak beter dan inheemse soorten. Een ander kenmerk is dat ze een goede verspreidingsstrategie hebben. In het geval dat de soorten inderdaad wijdverspreid voorkomen in onze beheergebieden zullen we daarom vaker inzetten op beheersen van het probleem, in plaats van op eliminatie c.q. verwijdering.