Exotische waterplanten blijken gemiddeld niet te verschillen van inheemse soorten als je naar hun functie in de natuur kijkt. Ze bieden geregeld zelfs meerwaarde. Dit betekent geen vrijbrief voor alle exoten. Wel maakt het effectiever beheer mogelijk gebaseerd op eigenschappen van een plant in plaats van herkomst. Dit blijkt het het promotieonderzoek van Bart Grutters van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

In deze video vertelt Bart over het ecologisch nut van uitheemse waterplanten.