Foto: Brenda Boerema

Samen met België en Duitsland heeft Nederland van de Europese Unie een subsidie gekregen voor een 3 jaar durend grensoverschrijdend project voor muskus- en beverrattenbestrijding: het LIFE MICA project.

Dit project bevat 11 deelprojecten waarbij onderzoek gedaan wordt naar bijvoorbeeld vallen met een camera, instellen van registratiesystemen, of DNA onderzoek van het water om de muskus- en beverratten op te sporen.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is inmiddels een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van Environmental DNA (eDNA) in de bestrijding van beverratten. In 2017 en 2018 is begonnen met het onderzoek of door testen van watermonster het DNA van muskus- en beverratten kan worden aangetoond. Na onderzoek van veel watermonster blijkt dit mogelijk. In 2019 is dit onderzoek verder uitgebreid naar de bestrijdingsorganisaties Friesland, West- en Midden Nederland en Noordoost Nederland om deze techniek verder uit te rollen over heel Nederland.

afb. 2 lifemica

Deze techniek is een hulpmiddel in de bestrijding van de muskus- en beverrat, het zorgt ervoor dat er nog efficiënter gespeurd kan worden en er uiteindelijk minder vangmiddelen geplaatst hoeven te worden.

Meer informatie is te vinden op: Lifemica

Tekst en foto: Brenda Boerema, Waterschap Hunze en Aa’s

Verschenen in de nieuwsbrief plaagsoorten juni 2020