Beheer jij invasieve uitheemse soorten in jouw gebied? Dan willen we jouw persoonlijke ervaringen en meningen graag horen!

Auteur: Kennisnetwerk invasieve exoten

Het Europese onderzoeksproject AlienScenarios heeft een vragenlijst gemaakt om informatie te verzamelen over de aanpak van invasieve uitheemse soorten. De vragenlijst is specifiek bedoeld voor terreinbeheerders van verschillende Europese landen op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau.

De resultaten gaan naar de Europese Commissie en het IUCN (International Union for Conservation of Nature) met een reeks aanbevelingen voor een betere aanpak en ondersteuning van het invasieve exoten beheer.

Laat de stem van de Nederlandse beheerder horen en vul de vragenlijst in. De vragen zijn ook in het Nederlands beschikbaar (klik rechtsboven op ‘language’). Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De uitkomsten zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

21-02-2022